Koncernledningens sammansättning

Husqvarnas verkställande ledning består av ett verkställande team (”Executive Team”) och koncernledningen.

Executive Team består av den verkställande direktören, koncernens ekonomi- och finanschef, de fyra divisionernas chefer, chefen för staben för People & Organization and Communications samt chefjuristen (chefen för Legal Affairs). Koncernledningen består av det verkställande teamets medlemmar samt cheferna för staberna för Business Development, Group Operations, Technology Office, Brand & Marketing och Program Office – Accelerated Improvement Program. 

Koncernledning
  Född Nationalitet Anställd
Kai Wärn, VD och koncernchef 1959 Svensk 2013
Henric Andersson, President Construction Division 1973 Svensk 1997
Sofia Axelsson, SVP, Communications, Brand & Marketing 1973 Svensk 2011
Brian Belanger, SVP, Legal Affairs, chefsjurist samt sekreterare i Husqvarna AB:s styrelse 1969 Amerikan 2006
Valentin Dahlhaus, SVP, Group Operations 1973 Tysk 2010
Per Ericson, SVP, Group Staff People & Organization 1963 Svensk 2011
Francesco Franzé, SVP, Program Office - Efficiency programs and Quality 1964 Svensk 1989
Pavel Hajman, President Husqvarna Division 1965 Svensk 2014
Jeff Hohler, President Consumer Brands Division 1965 Amerikan 2015
Anders Johanson, SVP Technology Office 1969 Svensk 2015
Sascha Menges, President Gardena Division 1971 Tysk 2007
Jan Ytterberg, SVP, Finance, IT & IR och ekonomi och finanschef 1961 Svensk 2015
Pär Åström, SVP, Business Development 1972 Svensk 2013

Relaterad information