Koncernledningens sammansättning

Husqvarnas verkställande ledning består av ett verkställande team (”Executive Team”) och koncernledningen.

Executive Team består av den verkställande direktören, koncernens ekonomi- och finanschef, de fyra divisionernas chefer, chefen för staben för People & Organization and Communications samt chefjuristen (chefen för Legal Affairs). Koncernledningen består av det verkställande teamets medlemmar samt cheferna för staberna för Business Development, Group Operations, Technology Office, Brand & Marketing och Program Office – Accelerated Improvement Program. 

Koncernledning
  Född Nationalitet Anställd Innehav
Kai Wärn, VD och koncernchef 1959 Svensk 2013
Share B 100,000 (Legal person)
Share B 115,888 (Own)
Henric Andersson, Chef för divisionen Construction 1973 Svensk 1997
Share B 30,245 (Own)
Sofia Axelsson, Chef för koncernstab Kommunikation, Brand & Marketing 1973 Svensk 2011
Share B 14,841 (Own)
Brian Belanger, Chefsjurist, Chef för koncernstab Juridik 1969 Amerikan 2006
Share B 10,991 (Own)
Valentin Dahlhaus, Chef för Group Operations 1973 Tysk 2010
Share B 5,053 (Own)
Per Ericson, Chef för koncernstab Personal & Organisation 1963 Svensk 2011
Share B 31,300 (Own)
Francesco Franzé, Chef för Program Office AIP (Accelerated Improvement Program) 1964 Svensk 1989
Share B 19,966 (Own)
Pavel Hajman, Chef för divisionen Husqvarna 1965 Svensk 2014
Share B 16,807 (Own)
Jeff Hohler, Chef för divisionen Consumer Brands 1965 Amerikan 2015
Share B 15,019 (Own)
Anders Johanson, Chef för Technology Office & CTO 1969 Svensk 2015
Share B 3,287 (Own)
Sascha Menges, Chef för divisionen Gardena 1971 Tysk 2007
Share B 57,509 (Own)
Jan Ytterberg, Finansdirektör 1961 Svensk 2015
Share A 7 (Own)
Share B 11,782 (Own)
Pär Åström, Chef för Business Development 1972 Svensk 2013
Share B 16,008 (Own)
   
   
Eget innehav i Husqvarna A- och B-aktier. Källa: Finansinspektionen www.fi.se.

Relaterad information