Koncernledningens sammansättning

 

Koncernledningen består av 13 medlemmar: verkställande direktören, de fyra divisionscheferna, de tre stabsfunktionernas chefer och de fem koncernstrategiska funktionernas chefer.

Koncernledning
  Född Nationalitet Anställd Innehav
Kai Wärn, VD och koncernchef 1959 Svensk 2013  
Henric Andersson, President Construction Division 1973 Svensk 1997  
Sofia Axelsson, SVP, Communications, Brand & Marketing 1973 Svensk 2011  
Brian Belanger, SVP, Legal Affairs, chefsjurist samt sekreterare i Husqvarna AB:s styrelse 1969 Amerikan 2006  
Valentin Dahlhaus, SVP, Group Operations 1973 Tysk 2010  
Per Ericson, SVP, Group Staff People & Organization 1963 Svensk 2011  
Francesco Franzé, SVP, Program Office - Efficiency programs and Quality 1964 Svensk 1989  
Pavel Hajman, President Husqvarna Division 1965 Svensk 2014  
Jeff Hohler, President Consumer Brands Division 1965 Amerikan 2015  
Anders Johanson, SVP Technology Office 1969 Svensk 2015  
Sascha Menges, President Gardena Division 1971 Tysk 2007  
Jan Ytterberg, SVP, Finance, IT & IR och ekonomi och finanschef 1961 Svensk 2015  
Pär Åström, SVP, Business Development 1972 Svensk 2013  
   
   
Eget innehav i Husqvarna A- och B-aktier. Källa: Finansinspektionen www.fi.se.

Relaterad information