Vinstförväntningar

Analytikers förväntningar sammanställs och beräknas kontinuerligt av Nyhetsbyrån Direkt / SME Direkt*. Förväntningarna är baserade på prognoser från svenska och utländska finansanalytiker. Nedanståendeuppgifter är ett genomsnitt av förväntningarna.

Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling från medverkande analytiker är analytikernas egna antaganden och representerar inte bolagets eller dess lednings uppfattning om framtida finansiella utveckling.

I tabellen så visas antal medverkande analytiker, om du håller markören över respektive post.

*SME Direkt är Nordens ledande prognos- och analystjänst med konsensusprognoser.

 

Prognoser helår uppdaterad 2017-01-23
  2016 2017 2018
Omsättning, mkr 36 102 38 009 39 458
Tillväxt, % -0,19 5,28 3,81
Rörelseresultat, mkr 3 198 3 785 4 213
Tillväxt, % 13,14 18,33 11,31
Marginal, % 8,86 9,96 10,68
Vinst före skatt, mkr 2 809 3 466 3 938
Tillväxt, % 13,13 23,39 13,63
Marginal, % 7,78 9,12 9,98
Utdelning per aktie, SEK 1,73 1,92 2,13
Tillväxt, % 4,61 11,07 11,32
EPS, SEK 3,63 4,55 5,19
Tillväxt, % 11,01 25,43 13,99
Prognoser kvartal uppdaterad 2017-01-23
  2016 Q1 2016 Q1 utfall 2016 Q2 2016 Q2 utfall 2016 Q3 2016 Q3 utfall 2016 Q4
Omsättning, mkr 11 127 11 361 12 202 11 504 7 254 7 349 5 888
Tillväxt, % - 3,96 - -6,19 - 0,57 3,80
Rörelseresultat, mkr 1 061 1 166 1 693 1 729 416 431 -128
Tillväxt, % - 4,86 - 3,22 - 6,42 65,04
Marginal, % 9,53 10,26 13,88 15,03 5,74 5,86 -2,17
Vinst före skatt, mkr 1 002 1 024 1 614 1 657 351 307 -179
Tillväxt, % - -3,12 - 7,88 - -4,66 58,54
Marginal, % 9,00 9,01 13,23 14,40 4,84 4,18 -3,04
EPS, SEK 1,32 1,32 2,12 2,20 0,46 0,36 -0,23
Tillväxt, % - -3,65 - 11,11 - 5,88 45,51

Prognoser helår historik

  • Omsättning mkr
  • Rörelseresultat mkr
  • Vinst före skatt mkr
  • Utdelning per aktie SEK
  • EPS SEK
Källa: SME Direkt. I samarbete med Alert IR.