Vinstförväntningar

Analytikers förväntningar sammanställs och beräknas kontinuerligt av Nyhetsbyrån Direkt / SME Direkt*. Förväntningarna är baserade på prognoser från svenska och utländska finansanalytiker. Nedanståendeuppgifter är ett genomsnitt av förväntningarna.

Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling från medverkande analytiker är analytikernas egna antaganden och representerar inte bolagets eller dess lednings uppfattning om framtida finansiella utveckling.

I tabellen så visas antal medverkande analytiker, om du håller markören över respektive post.

*SME Direkt är Nordens ledande prognos- och analystjänst med konsensusprognoser.

 

Prognoser helår uppdaterad 2017-03-24
  2016 2016 utfall 2017 2018 2019
Omsättning, mkr 36 194 35 982 38 452 39 971 41 325
Tillväxt, % - -0,52 6,87 3,95 3,39
Rörelseresultat, mkr 3 194 3 218 3 852 4 306 4 614
Tillväxt, % - 13,83 19,71 11,79 7,15
Marginal, % 8,82 8,94 10,02 10,77 11,17
Vinst före skatt, mkr 2 793 2 796 3 498 3 990 4 367
Tillväxt, % - 12,61 25,12 14,07 9,43
Marginal, % 7,72 7,77 9,10 9,98 10,57
Utdelning per aktie, SEK 1,74 1,95 2,07 2,32 2,61
Tillväxt, % - 18,18 6,10 12,23 12,33
EPS, SEK 3,63 3,67 4,60 5,27 5,76
Tillväxt, % - 11,55 26,37 14,47 9,21
Prognoser kvartal uppdaterad 2017-03-24
  2016 Q1 2016 Q1 utfall 2016 Q2 2016 Q2 utfall 2016 Q3 2016 Q3 utfall 2016 Q4 2016 Q4 utfall 2017 Q1
Omsättning, mkr 11 127 11 361 12 202 11 504 7 254 7 349 5 980 5 768 12 132
Tillväxt, % - 3,96 - -6,19 - 0,57 - 1,69 6,78
Rörelseresultat, mkr 1 061 1 166 1 693 1 729 416 431 -132 -108 1 338
Tillväxt, % - 4,86 - 3,22 - 6,42 - 70,41 14,79
Marginal, % 9,53 10,26 13,88 15,03 5,74 5,86 -2,21 -1,87 11,03
Vinst före skatt, mkr 1 002 1 024 1 614 1 657 351 307 -195 -192 1 255
Tillväxt, % - -3,12 - 7,88 - -4,66 - 55,56 22,57
Marginal, % 9,00 9,01 13,23 14,40 4,84 4,18 -3,26 -3,33 10,35
EPS, SEK 1,32 1,32 2,12 2,20 0,46 0,36 -0,23 -0,21 1,64
Tillväxt, % - -3,65 - 11,11 - 5,88 - 50,00 24,85

Prognoser helår historik

  • Omsättning mkr
  • Rörelseresultat mkr
  • Vinst före skatt mkr
  • Utdelning per aktie SEK
  • EPS SEK
Källa: SME Direkt. I samarbete med Alert IR.