Faktablad

FS - Företagspresentation

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare.

Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack-och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

FS - Aktiekursinformation

Aktiekurs

FS - Finansiella mål

Finansiella mål

Efter att ha haft fokus på, och framgångsrikt genomfört, marginalförbättringar under de senaste åren kommer större vikt att läggas på lönsam tillväxt.

Nettoomsättningstillväxt
Mellan 3-5 procent årlig nettoomsättningstillväxt, justerad för valutakursförändringar. Målet omfattar inte divisionen Consumer Brands. 

Rörelsemarginal
Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent.

Operativt rörelsekapital
Det operativa rörelsekapitalet i förhållande till nettoomsättningen ska vara högst 25 procent.

FS - Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal
Husqvarna Group, nyckeltal 2013 2014 2) 2015
Nettoomsättning, Mkr 30 307 32 838 36 170
Bruttovinstmarginal, % 26,5 28,5 28,1
Rörelseresultat, Mkr 1 608 1 581 2 827
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr 1 608 2 348 2 980
Rörelsemarginal, % 5,3 4,8 7,8
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 5,3 7,2 8,2
Periodens resultat, Mkr 916 824 1 888
Resultat per aktie, kr 1,6 1,43 1,43
Utdelning per aktie, kr 1,5 1,65 1,65
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,7 7,6 7,6
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 7,7 11,1 13,1
Avkastning på eget kapital, % 8,1 6,7 6,7
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 8,1 12,9 15,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,6 1,7 1,7
Operativt kassaflöde, Mkr 1 813 1 425 1 668
Genomsnittligt antal anställda, st 14 156 14 337 13 572
   
1) 2012 har omräknats till följd av den förändrade IAS 19. Åren för 2012 är inte påverkade av förändringen.
2) 2014 har omräknats pga rättelse.

FS - Omsättning per region

Omsättning per geografiskt område

FS - Nettoomsättning affärsområden

Nettoomsättning per division

FS - Largest shareholders

Största aktieägarna
Per den 30 december 2016 Andel av kapital, % Andel av röster, % Antal A-aktier Antal B-aktier
Investor 16,8% 32,8% 47 409 143 49 643 014
Lundbergföretagen AB 7,5% 24,9% 39 500 000 3 950 000
Didner & Gerge Fonder 4,8% 2,8% 1 844 655 25 916 067
Swedbank Robur Fonder 3,0% 1,1%   17 241 475
Handelsbanken Fonder 2,2% 0,8%   12 673 000
Lannebo Fonder 2,1% 1,6% 1 500 000 10 755 000
Norges Bank 1,8% 1,5% 1 446 606 9 121 875
Andra AP-Fonden 1,8% 0,6%   10 316 996
BlackRock 1,5% 0,5%   8 612 521
If Skadeförsäkring AB 1,4% 3,8% 5 833 987 2 249 321
Totalt, 10 största 43,0% 70,4% 97 534 391 150 479 269
Övriga aktieägare 57,0% 29,6% 15 859 518 312 470 600
Totalt 100% 100% 113 393 909 462 949 869
   
Huvuddelen av de aktier som ägs av utländska ägare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från VPC. De större utländska ägarna redovisas därför inte i tabellen ovan.
   
Källa: Holdings/Euroclear per 2017-03-31

FS - Kontaktinformation

Kontakt

Tobias Norrby
Investor Relations Manager
ir@husqvarnagroup.com
+46 8 738 93 35 

FS - Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal
Husqvarna Group, nyckeltal 2013 2014 2) 2015
Nettoomsättning, Mkr 30 307 32 838 36 170
Bruttovinstmarginal, % 26,5 28,5 28,1
Rörelseresultat, Mkr 1 608 1 581 2 827
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr 1 608 2 348 2 980
Rörelsemarginal, % 5,3 4,8 7,8
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 5,3 7,2 8,2
Periodens resultat, Mkr 916 824 1 888
Resultat per aktie, kr 1,6 1,43 1,43
Utdelning per aktie, kr 1,5 1,65 1,65
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,7 7,6 7,6
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 7,7 11,1 13,1
Avkastning på eget kapital, % 8,1 6,7 6,7
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 8,1 12,9 15,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,6 1,7 1,7
Operativt kassaflöde, Mkr 1 813 1 425 1 668
Genomsnittligt antal anställda, st 14 156 14 337 13 572
   
1) 2012 har omräknats till följd av den förändrade IAS 19. Åren för 2012 är inte påverkade av förändringen.
2) 2014 har omräknats pga rättelse.

FS - Kontaktinformation

Kontakt

Tobias Norrby
Investor Relations Manager
ir@husqvarnagroup.com
+46 8 738 93 35