Faktablad

FS - Företagspresentation

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare.

Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack-och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

FS - Aktiekursinformation

Aktiekurs

FS - Finansiella mål

Finansiella mål

Efter att ha haft fokus på, och framgångsrikt genomfört, marginalförbättringar under de senaste åren kommer större vikt att läggas på lönsam tillväxt.

Nettoomsättningstillväxt
Mellan 3-5 procent årlig nettoomsättningstillväxt, justerad för valutakursförändringar. Målet omfattar inte divisionen Consumer Brands. 

Rörelsemarginal
Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent.

Operativt rörelsekapital
Det operativa rörelsekapitalet i förhållande till nettoomsättningen ska vara högst 25 procent.

FS - Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal
Husqvarna Group, nyckeltal 2014 2) 2015 2016
Nettoomsättning, Mkr 32 838 36 170 35 982
Bruttovinstmarginal, % 28,5 28,1 30,8
Rörelseresultat, Mkr 1 581 2 827 3 218
Rörelsemarginal, % 4,8 7,8 8,9
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 7,2 8,2 8,9
Periodens resultat, Mkr 824 1 888 2 104
Resultat per aktie, kr 1,43 1,43 3,66
Utdelning per aktie, kr 1,65 1,65 1,95
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,6 7,6 13,7
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 11,1 13,1 13,7
Avkastning på eget kapital, % 6,7 6,7 15,2
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 12,9 15,5 15,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,7 1,7 1,7
Operativt kassaflöde, Mkr 1 425 1 668 1 666
Genomsnittligt antal anställda, st 14 337 13 572 12 704
   
1) 2012 har omräknats till följd av den förändrade IAS 19. Åren för 2012 är inte påverkade av förändringen.
2) 2014 har omräknats pga rättelse.

FS - Omsättning per region

Omsättning per geografiskt område

FS - Nettoomsättning affärsområden

Nettoomsättning per division

FS - Largest shareholders

Största aktieägarna
Per den 30 december 2016 Andel av kapital, % Andel av röster, % Antal A-aktier Antal B-aktier
Investor 16,8% 32,9% 47 409 143 49 643 014
Lundbergföretagen AB 7,5% 25,0% 39 400 000 3 950 000
Didner & Gerge Fonder 4,7% 2,7% 1 844 655 25 195 911
Swedbank Robur Fonder 3,0% 1,1%   17 298 318
Lannebo Fonder 2,5% 1,8% 1 500 000 12 994 050
AMF Försäkring & Fonder 2,0% 0,7%   11 773 225
Norges Bank 1,8% 1,5% 1 446 606 8 700 678
Andra AP-Fonden 1,7% 0,6%   9 581 026
Handelsbanken Fonder 1,7% 0,6%   9 534 023
If Skadeförsäkring AB 1,4% 3,8% 5 833 987 2 249 321
Totalt, 10 största 43,1% 70,6% 97 434 391 150 919 566
Övriga aktieägare 56,9% 29,4% 15 959 518 312 030 303
Totalt 100% 100% 113 393 909 462 949 869
   
Huvuddelen av de aktier som ägs av utländska ägare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från VPC. De större utländska ägarna redovisas därför inte i tabellen ovan.
   
Källa: Holdings/Euroclear per 2016-12-30

FS - Kontaktinformation

Kontakt

Tobias Norrby
Investor Relations Manager
ir@husqvarnagroup.com
+46 8 738 93 35 

FS - Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal
Husqvarna Group, nyckeltal 2014 2) 2015 2016
Nettoomsättning, Mkr 32 838 36 170 35 982
Bruttovinstmarginal, % 28,5 28,1 30,8
Rörelseresultat, Mkr 1 581 2 827 3 218
Rörelsemarginal, % 4,8 7,8 8,9
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 7,2 8,2 8,9
Periodens resultat, Mkr 824 1 888 2 104
Resultat per aktie, kr 1,43 1,43 3,66
Utdelning per aktie, kr 1,65 1,65 1,95
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,6 7,6 13,7
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 11,1 13,1 13,7
Avkastning på eget kapital, % 6,7 6,7 15,2
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, % 12,9 15,5 15,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,7 1,7 1,7
Operativt kassaflöde, Mkr 1 425 1 668 1 666
Genomsnittligt antal anställda, st 14 337 13 572 12 704
   
1) 2012 har omräknats till följd av den förändrade IAS 19. Åren för 2012 är inte påverkade av förändringen.
2) 2014 har omräknats pga rättelse.

FS - Kontaktinformation

Kontakt

Tobias Norrby
Investor Relations Manager
ir@husqvarnagroup.com
+46 8 738 93 35