Investerarrelationer

Husqvarna Groups informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare och analytiker för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie.

Husqvarnas aktie

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 2014

Senaste pressmeddelandena

Kommande händelser

2015-04-21
Årsstämma 2015

2015-04-21
Delårsrapport januari-mars 2015

Q4 2014 Webcast

Prenumerera

Vill du prenumerera på pressmeddelanden eller finansiella rapporter via e-mail?

Läs mer

IR och mediakontakter