Investerarrelationer

Husqvarna Groups informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare och analytiker för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie.

Husqvarnas aktie

Årsredovisning 2014

Delårsrapport Q2 2015

Q2 2015 Webcast

Prenumerera

Vill du prenumerera på pressmeddelanden eller finansiella rapporter via e-mail?

Läs mer

IR och mediakontakter