Investerarrelationer

Husqvarna Groups informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare och analytiker för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie.

Husqvarnas aktie

Årsredovisning 2015

Delårsrappport Q3 2016

Q3 2016 Webcast

Prenumerera

Vill du prenumerera på pressmeddelanden eller finansiella rapporter via e-mail?

Läs mer

IR och mediakontakter