Koncernöversikt

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs- park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare.

Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamant­verktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.

Husqvarna Group grundades 1689. Huvudkontoret ligger i Stockholm och aktien är ­noterad på Nasdaq (HUSQ A och HUSQ B). Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen cirka 13 000 anställda.

Nyckeltal
Husqvarna Group, nyckeltal 1) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2) 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning 33 284 32 342 34 074 32 240 30 357 30 834 30 307 32 838 36 170 35 982
Bruttovinstmarginal 29,4 29 25,4 28,5 27,7 26,9 26,5 28,5 28,1 30,8
Rörelseresultat 3 564 2 361 1 560 2 445 1 551 1 675 1 608 1 581 2 827 3 218
Rörelsemarginal 10,7 7,3 4,6 7,6 5,1 5,4 5,3 4,8 7,8 8,9
Exkl. jämförelsestörande poster 10,7 7,3 4,6 7,6 5,1 5,4 5,3 7,2 8,2 8,9
Periodens resultat 2036 1288 903 1749 997 1027 916 824 1888 2104
Resultat per aktie 3) 4,46 2,81 1,64 3,03 1,73 1,78 1,6 1,43 3,28 3,66
Utdelning per aktie 1,5 0 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,65 1,65 1,95
Avkastning på sysselsatt kapital 17,6 10,7 6,6 11 7,4 7,4 7,7 7,6 12,4 13,7
Exkl. jämförelsestörande poster               11,1 13,1 13,7
Avkastning på eget kapital 28,6 15,8 7,5 13,9 8 8,8 8,1 6,7 14,6 15,2
Exkl. jämförelsestörande poster               12,9 15,5 15,2
Kapitalomsättningshastighet 1,8 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7
Operativt kassaflöde 1 843 2 013 3 737 962 -472 1 144 1 813 1 425 1 732 1 666
Genomsnittligt antal anställda 16 093 15 720 15 030 14 954 15 698 15 429 14 156 14 337 13 572 12 704
   
1) Uppgifterna för 2004 avser sammanslagna räkenskaper. 2005 är pro forma.
2) 2012 har omräknats till följd av den förändrade IAS 19. Åren för 2012 är inte påverkade av förändringen.
3) Antal aktier 2006-2008 har omräknats för nyemissionen som gjordes 2009. Antal aktier 2006 har omräknats för fondemissionen som gjordes 2007.