Koncernöversikt

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs- park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare.

Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamant­verktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.

Husqvarna grundades 1689. Huvudkontoret ligger i Stockholm och aktien är ­noterad på Nasdaq Stockholm (HUSQ A och HUSQ B). Nettoomsättningen 2015 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen hade drygt 13 000 anställda.

Nyckeltal
Husqvarna Group, nyckeltal 1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2) 2013 2014 2015
Nettoomsättning 29 402 33 284 32 342 34 074 32 240 30 357 30 834 30 307 32 838 36 170
Bruttovinstmarginal 27 29,4 29 25,4 28,5 27,7 26,9 26,5 28,5 28,1
Rörelseresultat 3 121 3 564 2 361 1 560 2 445 1 551 1 675 1 608 1 581 2 827
Rörelsemarginal 10,6 10,7 7,3 4,6 7,6 5,1 5,4 5,3 4,8 7,8
Exkl. jämförelsestörande poster 10,6 10,7 7,3 4,6 7,6 5,1 5,4 5,3 7,2 8,2
Periodens resultat 1862 2036 1288 903 1749 997 1027 916 824 1888
Resultat per aktie 3) 4,08 4,46 2,81 1,64 3,03 1,73 1,78 1,6 1,43 3,28
Utdelning per aktie 1,16 1,5 0 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,65 1,65
Avkastning på sysselsatt kapital 23,8 17,6 10,7 6,6 11 7,4 7,4 7,7 7,6 12,4
Exkl. jämförelsestörande poster                 11,1 13,1
Avkastning på eget kapital 32,5 28,6 15,8 7,5 13,9 8 8,8 8,1 6,7 14,6
Exkl. jämförelsestörande poster                 12,9 15,5
Kapitalomsättningshastighet 2,4 1,8 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7
Operativt kassaflöde 535 1 843 2 013 3 737 962 -472 1 144 1 813 1 425 1 668
Genomsnittligt antal anställda 11 412 16 093 15 720 15 030 14 954 15 698 15 429 14 156 14 337 13 572
   
1) Uppgifterna för 2004 avser sammanslagna räkenskaper. 2005 är pro forma.
2) 2012 har omräknats till följd av den förändrade IAS 19. Åren för 2012 är inte påverkade av förändringen.
3) Antal aktier 2006-2008 har omräknats för nyemissionen som gjordes 2009. Antal aktier 2006 har omräknats för fondemissionen som gjordes 2007.