Koncernledning

Koncernledningen består av VD och koncerncef, cheferna för de fyra divisionerna och cheferna för de tre koncernstaberna och de fem koncernstrategiska funktionerna.

Kai Wärn
VD och koncernchef
Pavel Hajman
President, Husqvarna Division
Sascha Menges
President, Gardena Division
Jeff Hohler
President, Consumer Brands Division
Henric Andersson
President, Construction Division
Sofia Axelsson
Senior Vice President, Group Communications, Brand & Marketing
Brian Belanger
Senior Vice President, General Counsel, Group Staff Legal Affairs
Valentin Dahlhaus
Senior Vice President, Group Operations
Per Ericson
Senior Vice President, Group Staff People & Organization
Francesco Franzé
Senior Vice President, Program Office - Efficiency programs and Quality
Anders Johanson
Senior Vice President, Technology Office & CTO
Jan Ytterberg
Senior Vice President, Finansdirektör
Pär Åström
Senior Vice President, Business Development