Pressmeddelanden

Mediakontakter

För mediafrågor, kontakta vår Global Media Manager Åsa Larsson,

08 738 90 80 eller
press@husqvarnagroup.com


 

Observera

Pressreleaser daterade innan 13 juni 2006 släpptes av AB Electrolux då Husqvarnakoncernen tidigare utgjorde segmentet utomhusprodukter inom Electroluxkoncernen.