Divisionen Construction

Andel av koncernens nettoomsättning
Rörelseresultat och rörelsemarginal

Divisionen utvecklar, tillverkar och säljer i huvudsak lättare utrustning för att kapa, borra, slipa, ytbehandla och riva upp hårda material som betong och stål.

Produkterna används uteslutande av professionella användare som ställer mycket höga krav på prestanda, tillförlitlighet och teknisk servicenivå. Att möta dessa krav är avgörande för att nå framgång. Varumärket Husqvarna används för produkter till byggnadsindustrin och Diamant Boart för produkter till stenindustrin.

Starka globala positioner

Den globala marknaden för divisionens produktsortiment som riktar sig mot byggnads- och stenindustrierna uppgår till cirka 25 miljarder kronor. Marknaden är fragmenterad med många små, lokala konkurrenter och endast ett fåtal globala leverantörer. Divisionens globala marknadsandel i relevanta produktkategorier uppgår till cirka 15 procent i genomsnitt, med en ledande position inom flera områden. Positionerna är starkast inom motorkapar, golv-, vägg och vajersågar samt multivajersågar.

Framgångsfaktorer

Divisionen erbjuder produkter och lösningar av hög kvalitet till professionella användare. Ett globalt servicenätverk är avgörande för att stödja verksamheten. Produkter och tjänster säljs till fackhandlare, uthyrningsföretag och direkt till byggnadsentreprenörer med hjälp av innovativa säljprocesser och verktyg. Stora investeringar görs för att även i fortsättningen kunna erbjuda det bredaste, mest kraftfulla och mest innovativa sortimentet på marknaden.

Mot lönsam tillväxt

Sedan den kraftiga nedgången på marknaden 2008 till 2009 har divisionen Construction genomfört en betydande omstrukturering och skapat en stabil grund för fortsatt lönsam tillväxt. Varumärkena i portföljen har konsoliderats till huvudsakligen ett varumärke, Husqvarna, och produkterbjudandet har gjorts mindre komplext. De förvärv som genomförts har integrerats i verksamheten och investeringarna i forskning och utveckling har ökat. 2016 ökade försäljningen för sjätte året i rad. 

Läs mer om

Kommentarer av Henric Andersson, Chef för divisionen Construction

Husqvarna WSC 40 – kedjetillsats för precisionssågande väggsågar 

Prioriteringar

 • Löpande förbättra redan stark position
 • Använda kostnads- och effektivitetsprogram för att finansiera strategiska investeringar
 • Fokusera på attraktiva nyckelsegment
 • Addera serviceerbjudanden
 • Tillväxtmarknader

Produkter

 • Motorkapar
 • Golv- kakel- och tegelsågar, vägg- och vajersågar
 • Borrmotorer med stativ
 • Slipmaskiner för golv
 • Demoleringsrobotar
 • Diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna

Varumärken

 • Husqvarna
 • Diamant Boart
 • Pullman Ermator

Slutkunder

 • Byggnadsindustrin, till exempel infrastrukturprojekt som väg- och brobyggen, renovering och byggnation av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter
 • Stenindustrin

Distributionskanaler

 • Direktförsäljning till professionella slutkunder: såg- , grovpolerings- och rivningsentreprenörer
 • Uthyrningsföretag som hyr ut verktygen till byggentreprenörer och entreprenörer
 • Fackhandlare inom byggnads- och stenbehandlingsindustrin

Konkurrenter

 • Hilti
 • STIHL Group
 • Tyrolit
 • Ehwa och Shinhan
 • Skystone