Divisionen Construction

Andel av koncernens nettoomsättning

Construction är världsledande inom ­maskiner och diamantverktyg till byggnads- och sten­industrin. Framgångarna bygger på produkt- och tekniska ledarskap som säkerställs ­genom stora investeringar i användarfokuserad produkt­utveckling. Divisionen kan därmed förse ­professionella användare med de mest effektiva och kraftfulla lösningarna. Produkter och tjänster säljs globalt i alla relevanta försäljningskanaler.

Construction omfattar varumärket Husqvarna för produkter till byggbranchen och Diamant Boart för stenindustrin. Nettoomsättningen för divisionen under 2015 uppgick till 3,9 Mdr kronor (3,3), motsvarande 11 procent (10) av koncernens totala omsättning. Det innebär en ökning med 6 procent justerat för valutakurs­förändringar. Motsvarande rörelsemarginal var 11,8 procent (10,6), exklusive jämförelsestörande poster.

Divisionen utvecklar, tillverkar och säljer i huvudsak lättare byggutrustning för att kapa, borra, slipa, ytbehandla och riva upp hårda material som betong och stål. Bland produkterna finns kap­maskiner, demoleringsrobotar, borrutrustning, vägg- och vajersågar, golv- och kakelsågar, golvslipar och tillhörande diamantverktyg. Divisionen utvecklar, tillverkar och säljer även ett komplett utbud diamantverktyg för naturstensmarknaden. Produkterna används främst vid renovering och nybyggnation av kommersiella fastigheter, vid infrastruktur­projekt som motor­vägar och broar samt inom stenindustrin. De används uteslutande av professionella användare som ställer mycket höga krav på prestanda, tillförlitlighet och teknisk servicenivå. Att möta dessa krav är avgörande för framgång.

Starka globala positioner

Den globala marknaden för divisionens produktsortiment som riktar sig mot byggnads- och stenindustrierna uppgår till cirka 20 miljarder kronor. Marknaden är fragmenterad med många små, lokala konkurrenter och ett fåtal globala leverantörer. Koncernens globala marknadsandel i relevanta produktkategorier uppgår till i genomsnitt cirka 15 procent, med en ledande position inom flera kategorier. Positionerna är starkast inom motorkapar, golv-, vägg- och vajersågar samt multivajersågar.

Framgångsrik omstrukturering

Sedan den kraftiga nedgången på marknaden 2009 har ­Construction genomfört en betydande omstrukturering. Produkterbjudandet har gjorts mindre komplext och flera av varumärkena har slagits samman till varumärket Husqvarna, tidigare förvärv har integrerats i verksamheten och en del av den mest konkurrens­utsatta tillverkningen har flyttats till Kina.

Framgångsfaktorer

Verksamheten bygger på förmågan att erbjuda ett globalt service­nätverk, distribution genom fackhandel och uthyrningsföretag, samt direktförsäljning till byggentreprenörer. En viktig framgångsfaktor är också att kunna erbjuda det bredaste, kraftfullaste och mest innovativa sortimentet, vilket kräver en hög investeringsnivå.

Fortsatt lönsam tillväxt

Omsättningen ökade under 2015 för femte året i rad, delvis tack vare en mycket stark utveckling i Nordamerika där aktiviteten i byggmarknaden ökade och marknadsandelarna steg. Även i Europa ökade försäljningen, dock med variationer mellan länder.

Frågor till Henric Andersson, chef för divisionen Construction

Rörelseresultat och rörelsemarginal Construction

Prioriteringar

• Fortsätta den lönsamma tillväxten
• Öka närvaron på tillväxt­marknader
• Växa i specifika segment, som multivajersågar för sten­industrin och ytbehandling
• Lansera ny webplattform
• Investera för att befästa positionen som ledande innovatör i branschen

Produkter

 • Motorkapar
 • Golv- kakel- och tegelsågar, vägg- och vajersågar
 • Borrmotorer med stativ
 • Slipmaskiner för golv
 • Demoleringsrobotar
 • Diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna

Varumärken

 • Husqvarna
 • Diamant Boart

Slutkunder

 • Byggnadsindustrin, till exempel infrastrukturprojekt som väg- och brobyggen, renovering och byggnation av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter
 • Stenindustrin

Distributionskanaler

 • Direktförsäljning till professionella slutkunder: såg- , grovpolerings- och rivningsentreprenörer
 • Uthyrningsföretag som hyr ut verktygen till byggentreprenörer och entreprenörer
 • Fackhandlare inom byggnads- och stenbehandlingsindustrin

Konkurrenter

 • Hilti
 • STIHL Group
 • Tyrolit
 • Ehwa och Shinhan
 • Skystone