Divisionen Husqvarna

Andel av koncernens nettoomsättning

Husqvarna är marknadsledande inom skogs- och trädgårdsprodukter. Divisionens främsta styrkor är ett brett och konkurrenskraftigt sortiment, global distribution genom fackhandlare där relationerna byggts under många år, samt välrenommerad innovationsförmåga och varumärken. Husqvarna har en särskilt stark ställning inom professionella handhållna produkter och robotgräsklippare. Målgruppen är professionella användare och konsumenter med höga krav på prestanda och kvalitet.

I divisionen ingår kärnvarumärket Husqvarna samt taktiska och regionala varumärken som Zenoah (Japan) och Jonsered (Norden och Nordamerika). De taktiska och regionala varumärkena riktar sig mot vissa segment som varumärket Husqvarna inte når. De ger också en möjlighet att nå premiumsegmentet inom detaljhandeln. Nettoomsättningen under 2015 uppgick till 17,6 Mdr kronor (15,4), vilket motsvarade 49 procent av koncernens nettoomsättning. Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (13,0), exklusive jämförelsestörande poster.

Divisionen har en global verksamhet men merparten av försäljningen sker på mogna marknader i Europa och Nordamerika. Det innebär att det finns ytterligare möjligheter på tillväxtmarknader som erbjuder en relativt sett högre tillväxttakt. För att produkter och lösningar ska accepteras krävs starka varumärken och ledande ställning inom teknik och innovation. En möjlighet att utnyttja hela koncernens storlek för att driva långsiktig kostnadseffetivitet är en viktig styrka.

Global distribution via fackhandlare

Husqvarna når framför allt slutkunderna genom fackhandlare som utgör ett globalt nätverk av tusentals små, lokala ­oberoende ­handlare. Affärsmodellen inebär att affärsutveckling av fack­handels­kanalen tillsammans med fackhandlarna är av största vikt.

Stark ställning inom handhållet och på robotgräsklippare

Slutkunderna är professionella användare inom områden som skogs- och trädvård, landskapsarkitektur och kommersiell park- och trädgårdsskötsel, men även hus- och markägare. Den genomsnittliga marknadsandelen är cirka 20 procent, med en relativt sett större marknadsandel på den europeiska marknaden. Positionen för handhållna produkter, framför allt motorsågar, och för hjulburna produkter är stark. Husqvarna är också världs­ledande på den snabbväxande marknaden för robotgräsklippare. En viktig prioritering är att dra nytta av applikationskunskaperna inom park- och trädgårdsskötsel för att även etablera en ledande position på marknaden för batteridrivna produkter.

Betydande resurser inom forskning och utveckling

Produktinnovation är avgörande för Husqvarnas starka konkurrens­kraft. Merparten av koncernens forskning och utveckling sker inom Husqvarnadivisionen, och har en bred inriktning baserad på den omfattande kundinsikt som finns. Resurser finns i huvudsak i ­Sverige, USA, Kina och Japan, med särskild inriktning och ­expertis på varje plats för att tillgodose marknaden med innovativa ­produkter och lösningar .

Frågor till Pavel Hajman, Husqvarna Division

Rörelseresultat och rörelsemarginal Husqvarna

Prioriteringar

• Växa inom de mest lönsamma segmenten: professionella hand­hållna produkter, robot­gräs­klippare, reservdelar och tillbehör
• Utveckla och expandera fackhandelskanalen
• Öka satsningarna på kommersiell grönyteskötsel
• Växa inom batteridrivna produkter

Varumärken

 • Husqvarna
 • Zenoah
 • Jonsered

Produkter

 • Bensindrivna handhållna produkter såsom motorsågar, röjsågar, trimmers och lövblåsare.
 • Hjulburna produkter såsom åkgräsklippare, trädgårdstraktorer, zero-turn klippare, gå-bakomgräsklippare och snöslungor.
 • Eldrivna produkter, dvs. el-och batteridrivna produkter såsom robotgräsklippare och handhållna produkter såsom trimmers, lövblåsare och motorsågar.
 • Tillbehör och reservdelar.

Slutkunder

 • Professionella användare
 • Konsumenter med höga krav på prestanda

Distributionskanaler

 • Främst fackhandeln, men även andra kanaler

Konkurrenter

 • STIHL Group
 • Deere & Company
 • Honda
 • Toro
 • Yamabiko Corporation