Divisionen Husqvarna

Andel av koncernens nettoomsättning
Rörelseresultat och rörelsemarginal

Husqvarna är divisionens huvudsakliga varumärke. Det används globalt och står för merparten av försäljningen. Andra regionala eller taktiska varumärken är Zenoah i Japan och Jonsered som huvudsakligen används i Skandinavien och Nordamerika.

Slutkunderna finns inom skogs- och trädvård, landskapsarkitektur och kommersiell park- och trädgårdsskötsel, samt även bland hus och markägare. Den genomsnittliga marknadsandelen är cirka 20 procent med en relativt sett starkare position på den europeiska marknaden. Positionen för hjulburna produkter och handhållna produkter, framför allt motorsågar, är stark. Husqvarna är också världsledande på den snabbväxande marknaden för robotgräsklippare.

Divisionen har en global verksamhet där merparten av försäljningen sker i Europa och Nordamerika. Det innebär att det finns ytterligare möjligheter på tillväxtmarknader som erbjuder en relativt sett högre tillväxttakt. Produktinnovation är avgörande för divisionens konkurrenskraft på lång sikt. Merparten av koncernens forskning och utveckling sker inom divisionen Husqvarna och har en bred inriktning baserad på omfattande kundinsikt.

Strävan efter lönsam tillväxt

Divisionen Husqvarna levererar en rörelsemarginal på väl över 10 procent och det finns attraktiva tillväxtmöjligheter i marknaden. Av den anledningen siktar divisionen på att uppnå lönsam tillväxt. På lång sikt är det avgörande att stärka marknadsandelarna inom de professionella segmenten och öka varumärkeskännedomen ytterligare. Då professionella användare främst nås genom  fackhandlare strävar divisionen Husqvarna efter att vara fackhandelskanalens föredragna affärspartner. 

Fokus på kommersiella slutanvändare

Det kommersiella park- och trädgårdssegmentet har störst potential när det gäller de professionella användarna. Det krävs en differentierad distributionsstrategi för att uppfylla de höga krav på service och teknisk support som kunderna ställer. Utöver att erbjuda produkter som möjliggör produktivitetsvinster och ökande drifttid behöver de vara utrustade med säkerhets- och hållbarhetsfunktioner så som förbättrade ljud- och utsläppsnivåer. Batteridrivna produkter spelar en viktig roll i sammanhanget och en viktig prioritering är därför att dra nytta av vår kunskap inom skogs- och trädgårdsprodukter för att etablera en marknadsledande position även inom detta område.

Dra nytta av den marknadsledande positionen inom robotgräsklippare

Robotgräsklippare, tillsammans med andra batteridrivna produkter, anses ha störst tillväxtmöjligheter bland konsumenter med höga krav på prestanda. Under många år har Husqvarna varit världsledande inom robotgräsklippare och det är avgörande att upprätthålla en ledande position och tillvarata tillväxtmöjligheterna fullt ut. Viktiga områden är bland annat fortsatta satsningar inom forskning och utveckling och att tillämpa differentierade strategier beroende på olika marknaders mognadsgrad. För att finansiera tillväxtsatsningarna kommer divisionen fortsatt fokusera på kostnadsminskningar och effektivitetsförbättringar. 

Läs mer om

Kommentarer av Pavel Hajman, chef för divisionen Husqvarna

Husqvarna X-CUT kedjan som lanserades 2016

Prioriteringar

 • Utveckla och expandera fackhandelskanalen
 • Kommersiella satsningar på grönyteskötsel
 • Tillbehör och reservdelar
 • Robotgräsklippare
 • Batteridrivna produkter
 • Tillväxtmarknader

Varumärken

 • Husqvarna
 • Zenoah
 • Jonsered

Produkter

 • Handhållna produkter, drivna av bensin, batteri och el, såsom motorsågar, röjsågar, trimmers och lövblåsare

 • Hjulburna produkter som åkgräsklippare, trädgårdstraktorer, zero-turn-klippare, gåbakomgräsklippare och snöslungor

 • Robotgräsklippare

 • Tillbehör och reservdelar

Slutkunder

 • Professionella användare
 • Konsumenter med höga krav på prestanda

Distributionskanaler

 • Främst fackhandeln, men även andra kanaler

Konkurrenter

 • STIHL Group
 • Deere & Company
 • Honda
 • Toro
 • Yamabiko Corporation