Internal Control over Financial Reporting

Koncernens process för intern kontroll är utformad för att hantera och minimera risken för felaktigheter i den finansiella rapporteringen.

Description and evaluation of the Group’s internal control activities is based on the COSO framework (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). The framework comprises five components; control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities.

The organization of internal control is described in the chapters i the menu to the left. The description is limited to internal control over financial reporting.